Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) posiada możliwość decydowania o najważniejszych, zasadniczych sprawach Spółki, w ramach ograniczeń nałożonych przepisami prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu EGB Investments SA Uchwały WZA podejmowane mogą być wyłącznie na posiedzeniu zwyczajnym bądź nadzwyczajnym, co uzależnione jest jedynie od przewidywanego porządku obrad.

Najważniejsze wewnętrzne regulacje prawne dotyczące Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy EGB Investments S.A.:

Wyciąg ze Statutu EGB Investments S.A. – [pdf, 363 KB]

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – [pdf, 357 KB]

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna – [pdf, 317 KB]

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną – [pdf, 368 KB]

Protokoły z posiedzeń WZA, począwszy od Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęta została uchwała o emisji akcji EGB Investments SA serii F oraz wprowadzeniu akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu Rynku NewConnect:

Rok 2017

Protokół z NWZA z dnia 13.12.2017 r. [pdf, 200 KB]

Protokół z NWZA z dnia 27.11.2017 r. [pdf, 1 MB]

Protokół z NWZA z dnia 18.08.2017 r. [pdf, 658 KB]

Protokół z ZWZA z dnia 22.06.2017 r. [pdf, 1,3 MB]

Rok 2016

Protokół z NWZA z dnia 23.08.2016 r. [pdf, 1,7 MB]

Protokół z ZWZA z dnia 17.06.2016 r. [pdf, 1,3 MB]

Protokół z NZWZA z dnia 19.02.2016 r. [pdf, 3 MB]

Rok 2015

Protokół z NZWZA z dnia 15.12.2015 r. [pdf, 645 KB]

Protokół z ZWZA z dnia 25.06.2015 r. [pdf, 1,12 MB]

Rok 2014

Protokół z NWZA z dnia 25.11.2014 r. [pdf, 1,61 MB]

Protokół z NWZA z dnia 21.08.2014 r. [pdf, 2,56 MB]

Protokół z ZWZA z dnia 30.06.2014 r. [pdf, 2,56 MB]

Rok 2013

Protokół z ZWZA z dnia 27.06.2013 r. [pdf, 2,56 MB]

Rok 2012

Protokół z ZWZA z dnia 27.06.2012 r. [pdf, 816 KB]

Rok 2011

Protokół z ZWZA z dnia 16.06.2011 r. [pdf, 1,8 MB]

Rok 2010

Protokół z NWZA z dnia 11.06.2010 r. [pdf, 703 KB]

Protokół z NWZA z dnia 21.06.2010 r. [pdf, 135 KB]

Protokół z NWZA z dnia 05.07.2010 r. [pdf, 318 KB]

Protokół z NWZA z dnia 28.07.2010 r. [pdf, 222 KB]

Protokół z NWZA z dnia 04.08.2010 r. – [pdf, 30 KB]

Protokół z NWZA z dnia 01.09.2010 r. – [pdf, 60 KB]

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.