Z ogromną satysfakcją przekazujemy w wersji on-line wybrane dane skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EGB Investments.

List to interesariuszy

Rok 2016 był dla Grupy Kapitałowej EGB Investments czasem wytężonej pracy. Cele jakie wyznaczyliśmy były ambitne i miały potwierdzić obecność tworzących ją spółek w czołówce firm branży windykacyjnej w Polsce. Po przepracowanym roku możemy stwierdzić, iż cel ten został osiągnięty. Odzwierciedleniem tego są wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę, m.in. wzrost w porównaniu z rokiem 2015 zysku netto o 187% (z 3,6 mln zł w roku 2015 do 10,5 mln zł w roku 2016).

W roku sprawozdawczym EGB Investments S.A. skupiła swoje działania zarówno w obszarach zakupu i obsługi wierzytelności własnych, jak i obsługi wierzytelności sekurytyzowanych przekazanych jej przez fudusze współpracujące ze Spółką. W roku 2016 Spółka dominująca przyjęła do obsługi od ww. funduszy wierzytelności o imponującej wartości 1,8 mld zł. Rok 2016 był dla EGB Investments S.A. czasem kontynuoawania Programu Emisji Obligacji, w ramach którego pozyskano 28 mln zł. Środki te Spółka przeznaczyła na róznego typu inwestycje, bądź wykup wcześniej wyemitowanych serii…

Struktury

Był to dla nas rok, który przyniósł zadowalające wyniki świadczące o przemyślanej i właściwie przyjętej strategii rozwoju.

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.