Rok 2017

Raport Nr 2/2017

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego EGB Investments SA oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments.

Rok 2016

Raport Nr 57/2016

Rozpoczęcie emisji obligacji serii AK (4/2016) w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji

Raport Nr 55/2016

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. w dniu 23 sierpnia 2016 roku.

Raport Nr 52/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. na 23 sierpnia 2016 roku.

Raport Nr 51/2016

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.

Raport Nr 50/2016

Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS NSFIZ Wierzytelności 3

Raport Nr 49/2016

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu Rynku NewConnect

Raport Nr 46/2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku.

Raport Nr 44/2016

Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy zlecenia zarządzania portfelem wierzytelności EGB Wierzytelności 1 NS FIZ.

Raport Nr 43/2016

Podpisanie umów o obsługę prawną przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa.

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.