TYTUŁ RAPORTU: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. w dniu 18 sierpnia 2017 roku.

TREŚĆ RAPORTU: EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które miało miejsce 18 sierpnia 2017 roku. Protokół zawiera treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem:

  • liczby akcji, z których oddano ważne głosy,
  • procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym,
  • łącznej liczby ważnych głosów, w tym głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Do protokołu Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, dotyczących podjętych uchwał.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

OSOBY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ: 
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.