TYTUŁ RAPORTU: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A.

TREŚĆ RAPORTU: Zarząd EGB Investments S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 r. powziął informację od jedynego akcjonariusza Spółki, tj. GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu, że w dniu 27 listopada 2017 r. odbyło się, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania przy udziale całego kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”). W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd przekazuje uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały przewidziane porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianych w porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu dotyczące którejkolwiek z podjętych uchwał.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EGB Investments S.A. z 27.11.2017 r.

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.