Głównym prawem i obowiązkiem Rady Nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym prowadzenie kontroli rachunkowej oraz nadzór nad działaniami Zarządu, pod względem ich racjonalności i celowości.

Zgodnie ze Statutem EGB Investments S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej z pięciu, a maksymalnie z siedmiu członków powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję.

Aktualnie Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. liczy pięć osób i stanowią ją:

Bożena Solska – Członek Rady Nadzorczej

 • Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie w 1998 roku ukończyła kierunek finanse i bankowość.
 • W 2004 roku uzyskała certyfikat Advanced Management Program w INSEAD Business School we Francji. Od 2007 roku jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość zarządcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2008 roku uzyskała licencję Ministerstwa Finansów, natomiast w 2011 roku, licencję PRINCE Foundation.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1997 roku w KPMG Polska Audyt na stanowisku młodszego menadżera, gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych banków i ich grup kapitałowych, funduszy inwestycyjnych, projektami due diligence, doradztwem w zakresie finansów i zarządzania ryzykiem bankowym. W latach 2002-2007 pracowała w PZU S.A. na stanowisku głównego księgowego, dyrektora w pionie finansowym, gdzie nadzorowała m.in. wydział wyceny aktywów oraz prowadziła szereg projektów z obszaru finansów i zarządzania aktywami. W latach 2008-2009 pełniła funkcję dyrektora finansowego BZWBK AVIVA TUIR S.A. oraz BZWBK AVIVA TUNZ S.A., gdzie odpowiadała za obszary finansów, controllingu, zarządzania aktywami oraz aktuariat. W latach 2009-2012 pracowała w Warta TUIR S.A. i Warta TUNŻ S.A., gdzie zajmowała stanowisko dyrektora rachunkowości i sprawozdawczości zewnętrznej nadzorując obszar polityk rachunkowości, raportowania finansowego, księgowości i wyceny aktywów oraz rozliczeń ubezpieczeniowych. Ponadto, od sierpnia 2010 roku do listopada 2012 roku, zajmowała stanowisko członka rady nadzorczej w spółce Warta Nieruchomości sp. z o.o. Od listopada 2012 roku pełniła funkcję dyrektora finansowego Getin Holding S.A., gdzie sprawowała nadzór właścicielski nad spółkami z grupy oraz odpowiadała za obszary raportowania finansowego, controllingu oraz relacje inwestorskie. Od listopada 2013 roku do czerwca 2015 roku zajmowała stanowisko członka rady nadzorczej Getin International S.A. Ponadto, brała udział w wielu projektach due diligence, akwizycyjnych i restrukturyzacyjnych.
 • W 2016 r. objęła funkcję członka zarządu Getback S.A.

Mariusz Brysik – Członek Rady Nadzorczej

 • Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, gdzie w 2005 roku uzyskał tytuł magistra prawa.
 • W 2003 roku rozpoczął pracę związaną z obsługą prawną podmiotów gospodarczych współpracując z kilkoma kancelariami prawnymi, najpierw jako aplikant radcowski, a następnie radca prawny. W 2009 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, a rok później uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2011-2013 zajmował stanowisko radcy prawnego w Departamencie Kredytów Trudnych Getin Noble Banku S.A.
 • Od marca 2012 roku związany z Getback S.A. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prokurenta oraz Dyrektora Zarządzającego Obszarem Prawnym i Compliance. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie procesowym, cywilnym i gospodarczym, prawie energetycznym, prawie bankowym oraz prawie kontraktów. Pełni funkcję członka zarządu Getback S.A., prezesa zarządu spółki Bakura sp. z o.o. oraz jest komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Getback Mariusz Brysik sp.k., które należą do Grupy Kapitałowej Getback.

Aleksandra Kłak-Kucharska – Członek Rady Nadzorczej

 • Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2007 roku ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji.
 • W 2007 roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2011 r. złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. W marcu 2014 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i od tego czasu czynnie wykonuje zawód radcy prawnego.
 • Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 2006 r. w CWW S. Cetera, M. Węgrzyn – Wysocka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k. we Wrocławiu na stanowisku prawnika, a następnie aplikanta adwokackiego. W marcu 2010 r. rozpoczęła współpracę (początkowo jako aplikant adwokacki, a następnie adwokat) z Kancelarią Lis i Partnerzy sp. p. we Wrocławiu.
 • Od 2014 r. związana z Getback S.A. początkowo na stanowisku radcy prawnego w Departamencie Prawnym, a od października 2016 r. objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. Od września 2016 r. pełni również funkcję prokurenta Getback S.A.

Grzegorz Pawlik – Członek Rady Nadzorczej

 • Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Administracja. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie podatków.
 • Z branżą windykacyjną związany od 2005 r. gdzie rozpoczął pracę w Spółce ULTIMO sp. z o.o. (obecnie S.A.) w obszarze podatków.
 • Od maja 2015 r. związany z Getback S.A., początkowo na stanowisku Specjalisty ds. podatków, następnie jako kierownik Działu Podatkowego, a od grudnia 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Podatków.

Karolina Stołecka – Członek Rady Nadzorczej

 • Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, gdzie w 2007 ukończyła Kierunek Psychologia Organizacji i Zarządzania, oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Studiów Menedżerskich w 2013 roku. W 2012 uzyskała certyfikat Change Management Foundation.
 • Swoją karierę rozpoczynała w dziale HR w Harper Hygienics S.A. W latach 2009-2014 obejmowała stanowisko HR Managera w Spółce Benefit Systems S.A. gdzie odpowiadała za całość obszaru HR. Od 2014 do 2016 pracowała na stanowisku Dyrektora HR w PBO Poland, gdzie również odpowiadała za całokształt obszaru HR. W 2016 roku prowadziła równolegle projekty consultingowe, między innymi dla GK Lotos z zakresu zarządzania projektami.
 • Od listopada 2016 objęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego Obszarem HR w Getback S.A.

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.