Zarząd EGB Investments S.A. przyjął następujące cele strategiczne:

Być Spółką w pełni publiczną. Stosować jasne i przejrzyste zasady, dotyczące polityki informacyjnej wobec rynku, w rzetelny i wartościowy sposób informować rynek o wszystkich zdarzeniach, mogących mieć istotny wpływ na Spółkę.

Będąc spółką publiczną EGB Investments S.A. pragnie sprostać wszystkim oczekiwaniom rynku. Zarząd Spółki w należyty sposób informuje rynek o wszelkich istotnych zdarzeniach, wraz z podaniem niezbędnych wyjaśnień, co do wpływu danego zdarzenia na sytuację Spółki, jej koszty, przychody, bądź wynik finansowy. Spółka pragnie w swej polityce informacyjnej wychodzić poza ramy wyznaczane przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisję Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i pozostałe instytucje nadzorujące funkcjonowanie rynku. Spółka zamierza stosować się w pełni do zaleceń wynikających z Zasad Dobrych Praktyk, a także odpowiadać w wyczerpujący sposób na pytania akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów i innych zainteresowanych.

Utrzymać stabilne tempo wzrostu zarówno przychodów, jak i zysków, zapewniając należytą bazę dla wzrostu wartości akcji i wartości Spółki.

Zarząd Spółki pragnie kontynuować wieloletni plan systematycznego wzrostu przychodów, przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów na takim poziomie, aby wypracowywany zysk w pełni odpowiadał oczekiwaniom akcjonariuszy i inwestorów. Jednym z założeń strategicznych jest umożliwienie akcjonariuszom czerpania zysków wynikających w głównej mierze ze wzrostu wartości posiadanych przez nich akcji.

Rozwijać swoje główne linie produktowe, jakimi są nabywanie wierzytelności na własny rachunek oraz obsługa funduszy sekurytyzacyjnych.

Spółka pragnie utrzymać swoje główne linie produktowe, w zakresie których posiada znaczący udział na rynku. Dzięki wykorzystaniu pozyskanych na rynku dodatkowych kapitałów, możliwe będzie znaczne zwiększenie wartości nabywanych portfeli. Ogólny wzrost wydajności organizacyjnej pozwoli na obsługę kilkukrotnie większych niż obecnie portfeli wierzytelności zarówno nabywanych, jak i ulokowanych w obsługiwanych funduszach sekurytyzacyjnych.

Utrzymać pozycję lidera w zakresie nowych rozwiązań, produktów i usług.

Od początku swojego istnienia Zarząd Spółki wraz z Pracownikami dokłada starań, by wdrażać nowe i innowacyjne procedury, produkty i usługi w zakresie obsługi windykacyjnej portfeli własnych, a także kompleksowego i długoterminowego zarządzania wierzytelnościami w funduszach sekurytyzacyjnych.

Utrzymać pozycję eksperta w zakresie zachowań rynku windykacyjnego i właściwie prognozować jego zachowanie w przyszłości.

Od wielu lat Zarząd Spółki w trafny sposób predefiniuje przyszłe zachowania rynku, jego perspektywy oraz kierunki jego ewolucji. Wypracowana przez lata pozycja eksperta, pozwala Spółce na natychmiastowe reagowanie na zmiany dokonujące się na rynku oraz wyprzedzanie trendów rynkowych w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Zamierzeniem Zarządu EGB Investments S.A. na najbliższe lata jest dalsze umacnianie roli eksperta branżowego.

Być atrakcyjnym i lubianym pracodawcą.

Spółka dokłada starań, by być postrzeganą jako atrakcyjny i solidny pracodawca, zarówno dla już zatrudnionych osób, jak i tych, którzy poszukują nowego miejsca pracy. Dając szansę na wykorzystanie własnego potencjału przez pracowników, stwarzając warunki rozwoju, nauki, zbierania doświadczeń oraz awansu, Spółka umożliwia wdrażanie indywidualnych pomysłów i rozwiązań. EGB Investments S.A. wspiera edukację, a najbardziej doświadczeni menadżerowie, jako szkoleniowcy i trenerzy, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z rynkiem.

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.