27 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia części zysku bilansowego netto za rok 2011 na dywidendę dla akcjonariuszy.

Szczegóły dotyczące wypłaty dywidendy przedstawiają się następująco:

  • kwota zysku przeznaczona na dywidendę wynosi 1.305.400 zł (jeden milion trzysta pięć tysięcy czterysta złotych),
  • wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy),
  • liczba akcji objętych dywidendą to 13.054.000 (trzynaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące), co stanowi 100% kapitału zakładowego EGB Investments SA, w tym 10.054.000 (dziesięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Dywidenda przysługiwała akcjonariuszom, którzy posiadali akcje Spółki w dniu 6 lipca 2012 roku (dzień dywidendy). Została wypłacona Akcjonariuszom 18 lipca 2012 roku, na podstawie Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 27 czerwca 2012 roku

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.