Nasze usługi są na najwyższym poziomie nie tylko w stosunku do wymagań Klientów, ale również do obowiązujących w branży standardów.

Dlatego też wprowadziliśmy wewnętrzne systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji zgodne z normami ISO 9001 oraz ISO 27001. Możemy również pochwalić się kompleksowym i skutecznym procesem windykacji oraz realizacją polityki compliance w kwestiach zarządzania ryzykiem prawnym.

Rosnące wymagania, jakie stawia przed EGB Investments S.A. rynek sprawiają, że warunkiem rozwoju Spółki jest ciągłe doskonalenie we wszelkich możliwych sferach funkcjonowania: organizacyjnej, finansowej, produktowej, przed- i posprzedażowej etc. Usługa musi być nie tylko w najwyższym stopniu zgodna z indywidualnymi wymaganiami Klienta, ale jednocześnie jej jakość powinna odpowiadać najnowszym standardom wyznaczanym w danej branży.

Sprostaniu temu celowi służy wdrożony przez nas System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Systemem tym objęta jest działalność Spółki w zakresie:

 • usług windykacyjnych,
 • prawno-windykacyjnych,
 • obrotu i zarządzania wierzytelnościami,
 • usług finansowych.

Norma ISO 9001 zakłada zaangażowanie całej organizacji w działania projakościowe. Przemyślany i dobrze wdrożony system, przeprowadzane audyty wewnętrzne oraz przeglądy kierownictwa znacząco ułatwiają zarządzanie, zwiększają przejrzystość firmy, jej efektywność oraz mobilizują do ciągłego doskonalenia. Przede wszystkim jednak – gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług oraz optymalną, zindywidualizowaną obsługę każdego Klienta.

Pobierz:

Certyfikat ISO 9001 – PL

Certyficate ISO 9001 – ENG

Na usługi windykacyjne nałożone są restrykcyjne wymagania w zakresie poufności, integralności i dostępności informacji. Wynika to wprost ze specyficznego charakteru procedur związanych z dochodzeniem należności, a przede wszystkim – oczekiwań w zakresie ochrony przekazywanych w ramach współpracy informacji. To w tym celu stworzyliśmy niezawodny system bezpieczeństwa, dający gwarancję działań zgodnych z prawem oraz zachowania pełnej poufności przetwarzanych danych.

Zasoby systemowe są chronione m.in. poprzez założone blokady firewall i skanery antywirusowe, kopie bezpieczeństwa, procedury bezpiecznego niszczenia nośników danych czy też działający system awaryjno-rezerwowy. Ponadto posiadamy pełną kontrolę nad dostępem do zasobów sieciowych i archiwów elektronicznych.

Dzięki całodobowemu monitoringowi pomieszczeń biurowych, kontroli dostępu do strategicznych pomieszczeń, a także ścisłym restrykcjom dotyczącym przebywania osób postronnych na terenie firmy dajemy gwarancję ochrony pomieszczeń biurowych.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001, wdrożyliśmy w 2009 roku jako jedna z pierwszych firm windykacyjnych w Polsce. Jest to szczególnie istotne, gdyż EGB Investments S.A. współpracuje z największymi bankami i instytucjami finansowymi z Polski, przywiązującymi ogromną wagę do właściwego i zgodnego z prawem zarządzania informacją, a zatem m.in. odpowiedniego przetwarzania danych osobowych, zapewnienia stabilności systemu ich przetwarzania oraz skutecznego zabezpieczania np. przed kradzieżą.

Biorąc pod uwagę wytyczne określone w systemie opracowaliśmy i wdrożyliśmy:

 • wewnętrzne procedury ochrony danych osobowych,
 • polityki przyjęte w ramach ISO 27001, m.in. „Czystego biurka”, „Związanego języka”,
 • audyty wewnętrzne i systematyczne szkolenia.

Pobierz:

Certyfikat ISO 27001 – PL

Certyficate ISO 27001 – ENG

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem prawnym, jak i prowadzenia w pełni odpowiedzialnego biznesu w EGB Investments S.A realizowana jest Polityka compliance. Jej istotą jest bieżące monitorowanie, badanie zgodności i dostosowywanie wewnętrznych regulacji oraz zasad postępowania Spółki do przepisów prawa, zwyczajów przyjętych na rynku, ustaleń międzynarodowych, norm branżowych, zasad dobrych praktyk rynkowych oraz norm etycznych, pozostających w związku z przedmiotem działalności Spółki przy jednoczesnym zrównoważonym oddziaływaniu na jej Interesariuszy.

Polityka compliance jest realizowana przez Pracowników specjalnie utworzonego w tym celu Wydziału Compliance. Głównym ich zadaniem jest gwarantowanie przestrzegania przez Spółkę i jej Pracowników przepisów prawa, przyjętych standardów postępowania oraz regulacji wewnętrznych.

W ramach Polityki compliance w EGB Investments S.A. szczególny akcent położono m.in. na:

 • bieżące monitorowanie przepisów prawa polskiego, zwyczajów przyjętych na rynku, ustaleń międzynarodowych, norm branżowych, zasad dobrych praktyk rynkowych i norm etycznych, pozostających w związku z przedmiotem działalności Spółki przy jednoczesnym zrównoważonym oddziaływaniu na jej Interesariuszy
 • badanie zgodności i dostosowywanie obowiązujących w Spółce regulaminów, procedur, procesów i instrukcji do przepisów prawa polskiego, zwyczajów przyjętych na innych rynkach, ustaleń międzynarodowych, statutu Spółki, zasad dobrych praktyk i norm etycznych, wzajemną spójność wszelkich wewnętrznych regulacji Spółki
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz zagrożeniom korupcyjnym
 • unikanie konfliktów interesów
 • przestrzeganie przepisów Zasad Etyki Branży Windykacyjnej określonych przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, Zasad Dobrych Praktyk Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, oraz Kodeksu Etyki Pracowników EGB Investments S.A.
 • ochronę danych osobowych i wszystkich informacji przetwarzanych w toku prowadzonej działalności
 • wspomaganie procesu prowadzenia odpowiedzialnego biznesu
 • podnoszenie świadomości Pracowników w zakresie konieczności podejmowania praktyk gospodarczych w pełni zgodnych z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.

Jednym z elementów polityki bezpieczeństwa oraz systemu zarządzania jakością EGB Investments S.A. jest doskonale zaplanowany i skuteczny proces windykacji. Wypracowane przez nas procedury pozwalają profesjonalnie i kompleksowo zarządzać wierzytelnościami naszych Partnerów oraz monitorować i kontrolować podejmowane na każdym etapie działania. Dzięki temu ich zakres (m.in. rodzaj wysyłanych pism, harmonogram wizyt) jest zawsze dostosowany do potrzeb Klienta i charakteru przekazanych wierzytelności.

Stosowane przez nas procesy windykacyjne opierają się zarówno o niestandardowe techniki negocjacji, wiedzę z zakresu psychologii, nowoczesne zaplecze informatyczne i operacyjne, jak też o zasady etyki biznesowej i zasady dobrych praktyk windykacyjnych, pozwalając nam tym samym budować relacje z Klientami na bazie wzajemnego zaufania, uczciwości i rzetelności.

 

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.