Zarządzanie portfelem wierzytelności konsumenckich i gospodarczych

Nasza firma zajmuje się zarządzaniem portfelami masowych wierzytelności konsumenckich i gospodarczych. Współpracujemy z wierzycielami takimi jak banki, spółki pożyczkowe, firmy telekomunikacyjne czy też firmy ubezpieczeniowe. Zakres czynności uzgadniamy szczegółowo z naszym Partnerem i proponujemy najlepsze rozwiązania dostosowane do charakteru posiadanych przez niego wierzytelności.

Podejmujemy kompleksowe działania mające na celu szybkie i maksymalnie skuteczne odzyskanie nieuregulowanych należności, w tym: korespondencja, kontakty telefoniczne, zawieranie ugód i zobowiązań do zapłaty, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz bezpośrednich wizyt u osób zadłużonych, a także dodatkowe zestawy narzędzi motywujących do spłaty zadłużenia, np. przekazywanie do biur informacji gospodarczych danych związanych z unikaniem spłaty zobowiązań.

Sekurytyzacja

Nasza firma posiada wieloletnią praktykę w zakresie serwisowania wierzytelności. W 2006 roku wraz z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych utworzyliśmy pierwszy fundusz sekurytyzacyjny dedykowany obsłudze bankowych portfeli korporacyjnych. Z kolei w 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła nam licencji na zarządzanie aktywami dowolnego funduszu sekurytyzacyjnego. Dzięki doświadczeniu i znajomości tego segmentu rynku finansowego, jesteśmy ekspertami w zakresie obsługi różnorodnych portfeli wierzytelności.

Pomagamy wierzycielom zbywającym portfele pozyskać należne środki finansowe znacznie szybciej niż w wyniku samodzielnego prowadzenia działań windykacyjnych, obniżamy koszty związane z tworzeniem specjalnych struktur do spraw windykacji, umożliwiamy generowanie nowych aktywów, a tym samym zysków, wspieramy w efektywniejszym zarządzaniu zapadalnością aktywów (kredytów) i wymagalnością pasywów (depozytów), dbamy o bezpieczeństwo i wiarygodność transakcji.

Korzyści dla inwestorów to możliwość dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych dzięki zakupowi instrumentów innych niż papiery dłużne i akcje, satysfakcjonujące stopy zwrotu w stosunku do papierów wartościowych o podobnym ryzyku oraz wysoka wiarygodność i bezpieczeństwo, dzięki naszej współpracy z renomowanymi instytucjami finansowymi.

Obecnie Spółka kontynuuje współpracę z następującymi funduszami:

 1. EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  w którym pełni funkcję jedynego serwisera,
 2. EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  w którym posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych; Spółka jest jedynym serwiserem funduszu, odpowiedzialnym za zarządzanie portfelem wierzytelności funduszu,
 3. ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności,
  w którym pełni funkcję zarządzającego częścią portfela,
 4. ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2,
  w którym pełni funkcję jedynego serwisera,
 5. ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3,
  w którym pełni funkcję jedynego serwisera,
 6. PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  w którym pełni funkcję jedynego serwisera.

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.