EGB Investments S.A.

Opis
2012
2013
2014
2015
2016
Przychody ogółem 35 820 486 zł 36 631 120 zł 35 270 558 zł 33 849 898 zł 38 764 322 zł
Przychody netto ze sprzedaży 29 976 673 zł 29 367 426 zł 33 700 082 zł 20 012 588 zł 23 715 127 zł
Wynik ze sprzedaży 6 212 364 zł 7 272 071 zł 17 559 863 zł 6 414 694 zł 6 001 588 zł
Zysk brutto 7 358 249 zł 8 970 110 zł 12 416 089 zł 9 704 764 zł 12 260 124 zł
Zysk netto 5 902 826 zł 7 323 382 zł 9 863 209 zł 7 871 857 zł 9 608 699 zł
Aktywa razem 83 880 357 zł 98 980 509 zł 124 329 107 zł 147 073 612 zł 161 348 897 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowią- zania 44 376 398 zł 52 153 169 zł 67 638 557 zł 82 511 206 zł 87 177 792 zł
Zobowiązania długo- terminowe 10 819 332 zł 34 994 735 zł 42 617 438 zł 42 096 757 zł 65 165 017 zł
Zobowiązania krótko- terminowe 31 448 887 zł 13 505 217 zł 21 835 382 zł 36 551 926 zł 16 976 776 zł
Kapitał własny 39 503 959 zł 46 827 341 zł 56 690 549 zł 64 562 406 zł 74 171 105 zł
Kapitał zakładowy 1 305 400 zł 1 305 400 zł 1 305 400 zł 1 305 400 zł 1 305 400 zł
Zysk netto na akcję (EPS) 0,45 0,56 0,76 0,60 0,74
Liczba akcji 13 054 000 13 054 000 13 054 000 13 054 000 13 054 000

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. za III Q 2017 r. [xls, 26 KB]

Grupa Kapitałowa EGB Investments

Opis
2012
2013
2014
2015
2016
Przychody ogółem 60 110 451 zł 64 690 375 zł 74 506 976 zł 59 660 084 zł 40 207 598zł
Przychody netto ze sprzedaży 54 137 638 zł 56 154 182 zł 70 687 548 zł 50 323 918 zł 25 068 936 zł
Wynik ze sprzedaży 7 117 100 zł 8 662 650 zł 20 787 529 zł 8 799 267 zł 6 974 718zł
Zysk brutto 7 946 861 zł 10 850 179 zł 15 348 596 zł 5 958 163 zł 13 269 462zł
Zysk netto 6 369 373 zł 8 837 136 zł 12 123 030 zł 3 698 734 zł 10 597 831 zł
Aktywa razem 88 244 125 zł 109 794 804 zł 142 873 444 zł 147 052 892 zł 162 379 789 zł
Zobowiązania
i rezerwy na zobowią
zania
48 435 296 zł 61 117 852 zł 82 010 658 zł 82 511 372 zł 87 220 232 zł
Zobowiązania długo
terminowe
10 819 332 zł 34 994 735 zł 42 617 438 zł 42 096 757 zł 65 165 017zł
Zobowiązania krótko
terminowe
35 463 515 zł 22 317 461 zł 35 910 000 zł 36 552 092 zł 17 019 216 zł
Kapitał własny 39 782 933 zł 48 620 069 zł 60 759 368 zł 64 541 520 zł 75 139 351 zł

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za III Q 2017 r. [xls, 23 KB]

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.