EGB Investments S.A.

Opis
2012
2013
2014
2015
2016
Rentowność sprzedaży 20,72% 24,76% 52,11% 32,05% 25,31%
ROE 15,87% 16,97% 19,06% 12,98% 13,85%
ROA 7,66% 8,01% 8,83% 5,80% 6,23%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,90% 52,69% 54,40% 56,10% 54,03%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 112,33% 111,37% 119,31% 127,80% 117,54%
EBIT 6 282 979 zł 6 730 067 zł 16 930 556 zł 6 542 577 zł 5 889 628 zł
EBITDA 6 950 313 zł 7 211 214 zł 17 412 235 zł 6 970 275 zł 6 461 557 zł
P/E 4,16 3,67 4,08 15,39 20,38
P/BV 0,62 0,57 0,71 1,88 2,64
Kurs akcji na 31.12 1,88 2,06 3,08 9,28 15,00
Średni kurs akcji 2,39 2,01 2,66 4,62 14,57

Wybrane wskaźniki finansowe EGB Investments S.A. za III Q 2017 r. [xls, 26 KB]

Grupa Kapitałowa EGB Investments

Opis
2012
2013
2014
2015
2016
Rentowność sprzedaży 13,15% 15,43% 29,41% 17,49% 27,82%
ROE 17,10% 19,99% 22,17% 5,90% 15,17%
ROA 8,04% 8,92% 9,60% 2,55% 6,85%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,89% 55,67% 57,40% 56,11% 53,71%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 121,75% 125,70% 134,98% 127,84% 116,08%
EBIT 7 179 552 zł 8 035 389 zł 19 329 810 zł 8 926 416 zł 6 898 973 zł
EBITDA 7 882 359 zł 8 608 499 zł 19 979 184 zł 9 500 248 zł 7 549 994 zł
P/E 3,85 3,04 3,32 32,75 18,48
P/BV 0,62 0,55 0,66 1,88 2,61

Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za III Q 2017 r. [xls, 26 KB]

Informacje dodatkowe – formuły zastosowane do wyliczenia wskaźników:

  • Rentowność sprzedaży -> wynik ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży
  • ROE -> zysk netto / średni stan kapitału własnego***
  • ROA-> zysk netto / średni stan aktywów****
  • Wskaźnik ogólnego zadłużenia ->zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / aktywa ogółem
  • Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego->kapitał obcy / kapitał własny
  • P/E -> kurs akcji / zysk netto na 1 akcję
  • P/BV -> kurs akcji / kapitał własny na 1 akcję
  • EBIT -> zysk operacyjny
  • EBITDA -> EBIT + amortyzacja

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.