Firma Spółki
EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
Adres
ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz
Telefon/Fax
tel.: (52) 376 76 76, fax: (52) 52 44 330
E-mail
egb@egb.plinwestor@egb.plpr@egb.pl
Przedmiot działalności
Pomoc osobom fizycznym i prawnym w ściąganiu należności pieniężnych z tytułu przysługujących im wierzytelności od osób trzecich oraz pobieranie tych należności.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.305.400 zł i dzieli się na:

  • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
  • 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
  • 7.524.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
  • 530.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
  • 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
KRS
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491
REGON
091280069
NIP
554-10-25-126
Zarząd
Prezes Zarządu – Tomasz Kuciel
Wiceprezes Zarządu – Marcin Grabarz
Członek Zarządu – Michał Kozdrowicz
Osoba odpowiedzialna
za Relacje Inwestorskie
Specjalista ds. Korporacyjnych i Relacji Inwestorskich – Marcelina Lewandowska

Pytania można zgłaszać także za pośrednictwem formularza dostępnego w Kontakcie. Zachęcamy jednocześnie do przesyłania sugestii dotyczących rozwoju naszego serwisu Relacji Inwestorskich. Jeśli nie znaleźli Państwo na naszych stronach interesującej Państwa informacji, sukcesywnie będziemy starać się rozszerzać zakres prezentowanej tematyki, uzupełniając ją o wskazane obszary.

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.